Archív

Vzdelávacie aktivity

Archív vzdelávacích aktivít je momentálne prázdny

Konferencie:

Budúcnosť energetiky na strane spotreby
v turbulentne sa meniacom prostredí

Témy konferencie:

  1. Zmeny v energetickej legislatíve v úložiskách energie a OZE; ich dopad na energetiku odberateľov
  2. Vývoj cien energie v najbližšom období a ich dopad na energetickú nákladovosť odberateľov
  3. Fotovoltická elektráreň ako zdroj elektriny pre odberateľov
  4. Batériové energetické úložiská  ako nástroj riešenia energetiky odberateľov
  5. Riadiace systémy v podnikovej energetike – zosúladenie vlastných zdrojov s dodávkou a spotrebou elektriny 
  6. EPC projekty a možnosť prefinancovania vlastnej výroby elektriny u odberateľov elektriny
  7. Financovanie energetických projektov