Energy Consumers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pripravované vzdelávacie aktivity:

XVI. beh kurzu pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti
zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v elektroenergetike

Odbornými témami odbornej prípravy sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU
 2. Zákon o energetike, Zákon o energetickej efektívnosti
 3. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET
 4. Regulačná politika a cenová regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO
 5. Vplyv energetiky na životné prostredie
 6. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou
 7. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu
 8. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

XXIV. beh kurzu ODBORNEJ PRÍPRAVY na získanie vedomostí
na úspešné vykonanie skúšky a na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre zodpovedných zástupcov podnikajúcich osôb v elektroenergetike

Odbornými témami odbornej prípravy sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU,
 2. Zákon o energetike, Zákon o energetickej efektívnosti
 3. Regulačná politika, Regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO
 4. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET
 5. Vplyv energetiky na životné prostredie
 6. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou
 7. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu
 8. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde
 9. Technické predpisy pri narábaní s elektrinou
 10. Elektroenergetické zariadenia a základy ekonomiky elektroenergetiky

Pripravované konferencie:

Momentálne nie sú naplánované žiadne konferencie.

Kontakt

Máte otázky? Skontaktujeme sa.

+421 2 5464 5477

asenem@energyconsumers.net

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Kontaktné údaje

Združenie priemyselných odberateľov energie
(Association of Industrial Energy Consumers)
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
IČO : 37935763
DIČ : 2021924432
IČ DPH : nie je platca DPH
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2626845741/1100
SWIFT : TATRSKBX
IBAN : SK23 1100 0000 0026 2684 5741

Upozornenie.
Nové sídlo ASENEM a ZPOE je Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava