Budúcnosť energetiky na strane spotreby v turbulentne sa meniacom prostredí

Základné informácie:

Organizátor konferencie:
ASENEM - Asociácia energetických manažérov
Spoluorganizátori konferencie:
ZPOE - Združenie priemyselných odberateľov energie
Dátum konania konferencie:
8. – 9. jún 2022
Miesto konania konferencie:
Prezencia:
8. 6. 2022 o 9.00 h
Začiatok konferencie:
8. 6. 2022 o 11.00 h
Ukončenie konferencie:
9. 6. 2022 predpoklad o 14.00 h po spoločnom obede
Ubytovací dispečing:
Hotel Impozant

tel. č.: 0914 130 130, e-mailom na recepcia@impozant.sk
Doprava:
individuálna
Pozvánka:

Témy konferencie

 1. Zmeny v energetickej legislatíve v úložiskách energie a OZE; ich dopad na energetiku odberateľov
 2. Vývoj cien energie v najbližšom období a ich dopad na energetickú nákladovosť odberateľov
 3. Fotovoltická elektráreň ako zdroj elektriny pre odberateľov
 4. Batériové energetické úložiská  ako nástroj riešenia energetiky odberateľov
 5. Riadiace systémy v podnikovej energetike – zosúladenie vlastných zdrojov s dodávkou a spotrebou elektriny 
 6. EPC projekty a možnosť prefinancovania vlastnej výroby elektriny u odberateľov elektriny
 7. Financovanie energetických projektov

Prezentácie na stiahnutie:

Záznamy z konferencie:

Informácie

 • Objednávky na ubytovanie zasielajte priamo na adresu ubytovacieho dispečingu písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo faxom.
 • Ubytovanie si uhrádza účastník konferencie samostatne.
 • Vložné: Určuje sa podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu navrhujú organizátori dohodou vo výške:

Nečlen ASENEM

95 / osoba

Kolektívny člen ASENEM alebo ZPOE

89 / osoba

Individuálny člen ASENEM s uhradeným členským na rok 2022

79 / osoba

Pri platbe na mieste pri prezencii účastníkov konferencie

99 / osoba

 • Po vyžiadaní faktúry s uvedením kontaktných údajov o bankovom styku a uvedením mena účastníka konferencie na adresu asenem@energyconsumers.net je možné platiť aj bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK28 0200 0000 0000 4083 9062.
 • Cena vložného je vrátane DPH, lebo ASENEM nie je platcom DPH..
 • Vložné zahrňuje náklady spojené s organizáciou konferencie a pracovného spoločenského večera (diskusného fóra), účasťou na konferencii a diskusnom fóre, súvisiacimi pracovnými materiálmi a s občerstvením v dňoch 8. a 9. júna 2022.
 • Poukážky na občerstvenie a pozvánku na večerné diskusné fórum obdrží každý účastník osobne pri prezencii spolu s materiálmi súvisiacimi s konferenciou.

Vzhľadom na vysoký záujem by sme Vám radi poskytli možnosť online prenosu tejto konferencie.

Bude možné sa pripojiť online na jednotlivé prednášky prostredníctvom webového linku, ktorý Vám zašleme spolu s heslami na Váš mail.

 

V prípade ak máte záujem sa pripojiť, prosím kontaktujte nás na emailovú adresu: monika.dejova@enstragroup.eu

Registrácia na konferenciu

Záväzná prihláška

Postup registrácie na konferenciu:

 1. Vyplnenie nasledovného formuláru 
 2. Uhradenie celej čiastky do 3. 6. 2022 na účet ASENEM vo VÚB Bratislava,
  • Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 4083 9062
  • Variabilný symbol: 01 + Vaše IČO
  • správa pre prijímateľa: spoločnosť, priezvisko
 3.  Kontaktovanie ubytovacieho dispečingu
  • tel. č.: 0914 130 130
  • e-mail: recepcia@impozant.sk

Upozornenie.
Nové sídlo ASENEM a ZPOE je Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava